Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Gmina Miasto Olawa
Miasto i Gmina Krotoszyn
Gmina Wisznia Mala
Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
BPGWiŚ BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. / EGIS Poland Sp. z o.o.