Akademia Medyczna we Wrocławiu
BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej
Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o.
Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastiku „DolPlast” Sp. z o.o.
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
ECM Group Polska Sp. z o.o.
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – SITA Głogów Sp. z o.o.